Hệ Thống Phân Phối

 • Thái Nguyên
 • Hải Phòng
 • Hà Nội
 • Bắc Ninh
 • Thái Bình
 • Vĩnh Phúc
 • Quảng Ninh
 • Hải Dương 
 • Quảng Trị
 • Thừa Thiên Huế
 • Hà Tĩnh
 • Nghệ An
 • Quảng Bình
 • Quảng Nam
 • Quảng Ngãi
 • Bình Định
 • Phú Yên
 • Kon Tum
 • Gia Lai
 • Dak Lak
 • Đắk Nông
 • Lâm Đồng
 • Thành Phố Hồ Chí Minh
 • Cần Thơ